SYSTEM CEURON
Radiowy system Ceuron oferuje zestaw urządzeń automatyki służących kompleksowemu sterowaniu inteligentnym domem. Ceuron umożliwia realizację dowolnego zadania automatyki domowej.

Podstawowym elementem systemu jest sterownik, który komunikuję się radiowo z modułami węzłowymi sterującymi domem.
W ten sposób można sterować np.:
  • Oświetleniem
  • Roletami
  • Ogrzewaniem
  • Bramami
  • Alarmami
AKTORY
Aktory to elementy sterowane przez system. Są to między innymi: lampy, rolety, żaluzje, ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja. Sterownik zarządza tymi tzw. punktami węzłowymi radiowo, za pośrednictwem modułów węzłowych. Moduły węzłowe Ceuron są tak małe, że mieszczą się w puszce elektrycznej pod włącznikiem światła lub pod łącznikiem sterowania roletami.
SENSORY
Sensory są elementami systemu zbierającymi informacje o otoczeniu takie jak: temperatura, natężenie oświetlenia, ruch, otwarcie drzwi itp. Sensory/czujniki wysyłają zebrane informację radiowo do centralnego sterownika.
STEROWANIE PRZEZ INTERNET
System Ceuron daje możliwość obsługi automatyki domowej z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem strony internetowej. Połączenie sieciowe systemu Ceuron nie wymaga stałego adresu IP. Konfiguracja komunikacji Internet jest bardzo prosta. Przy zakupie sterownika z obsługą WiFi otrzymuje się dostęp do bezpłatnego konta e-DOM gdzie można umieścić stronę własnego domu. Stronę internetową domu można umieścić również na dowolnym prywatnym bądź publicznym serwerze. Stronę internetową własnego domu można w prosty sposób stworzyć za pomocą kreatora CWD. Komputerowa aplikacja CWD dostarczana jest bezpłatnie.
 Porozmawiaj z domem
Aplikacja eDom na urządzenia mobilne umożliwia łatwe i ergonomiczne sterowanie domem z każdego miejsca na świecie. Jednym kliknięciem łatwo dostosujesz oświetlenie w domu, podniesiesz rolety lub ustawisz komfortową temperaturę. Aplikacją możesz sterować również głosowo. Po prostu powiedz „Ceuron włącz oświetlenie w salonie ” a system wykona twoje polecenie. Możesz również wydawać komendy wielozadaniowe. Wypowiadasz „Ceuron wracam do domu” a system dostosuje ogrzewanie, otworzy rolety i włącz ekspres do kawy.
KONFIGURACJA AUTOMATYKI
Zadania automatyki konfigurowane są na zasadzie bloczków funkcyjnych. Zestaw połączonych ze sobą bloczków funkcyjnych tworzy program. Program taki można kreować i edytować za pomocą komputerowej aplikacji Cepronic jak i bezpośrednio na ekranie sterownika.

Aplikacja Cepronic dostarczana jest bezpłatnie.
SIEĆ RADIOWA CEURON
Sieć radiowa Ceuron ma strukturę gwiazdy. Centralny sterownik komunikuje się i steruje zdalnymi modułami węzłowymi. Zasięg pojedynczej sieci Ceuron ograniczony jest do możliwości centralnego sterownika. W zależności od modelu sterownika jest to 100m lub 300m w otwartej przestrzeni oraz 15m lub 35m w budynku.

Zasięg sieci można dowolnie powiększać poprzez stosowanie struktury wielosterownikowej. Sterownik poza obsługa własnej sieci może również komunikować się z innymi sterownikami. W ten sposób można stworzyć sieć hierarchiczną o strukturze drzewa z rozbudowaną ilością węzłów.
 MESH
Sterownik, który utraci bądź nie nawiąże komunikacji z modułem węzłowym a prowadzi komunikację z innym sterownikiem, wysyła do niego zapytanie o możliwość pośredniej komunikacji z brakującym modułem. Jeżeli sterownik nawiąże komunikację z szukanym modułem to informuje o tym fakcie sterownik nadrzędny, który następnie uruchamia tryb komunikacji pośredniej. W ten sposób sterownik ma możliwość komunikacji z węzłem będącym poza bezpośrednim radiowym zasięgiem jego sieci.
FUNKCJE DODATKOWE
TERMOSTAT
Sterownik systemu Ceuron posiada wbudowaną funkcję sterowania ogrzewaniem. Służą do tego termostaty ekranowe. Ich działanie bazuje na pomiarze temperatury dokonywanym przez zdalne czujniki temperatur. Elementami wykonawczymi termostatów są radiowe moduły węzłowe, do których podłącza się np. piec lub zawór termoelektryczny (do sterowania pojedynczym grzejnikiem). Pojedynczy sterownik może obsługiwać wiele niezależnych termostatów.
SYSTEM ALARMOWY
Sterownik systemu Ceuron może pełnić funkcje centralki alarmowej. Pobiera ona bezprzewodowo informacje o wtargnięciach z modułów węzłowych, do których podłączone są czujniki ruchu. Sterowanie sygnalizatorem akustycznym również odbywa się poprzez moduł wykonawczy. Poza informacją dźwiękową sterownik może przekazywać ostrzeżenie o wtargnięciu poprzez stronę internetową bądź wiadomość e-mail.

Polub nas na Facebooku